Grindbakken skole i Oslo kommune

Måltrostveien 106, 0786 OSLO