Nordtvet skole i Oslo kommune

Kalbakkveien 9, 0953 OSLO