Oppsal skole i Oslo kommune

Vetlandsveien 79, 0685 OSLO