Gjettum skole i Bærum kommune

Vallerveien 133, 1346 GJETTUM