Statistikk

Denne siden samler ymse korrelasjoner i datagrunnlaget.

Skoler i storbyene, spesielt Oslo, gjør det noe bedre enn i landet ellers. Hvor langt nord eller sør skolene ligger har ellers lite å si.

Nei, faktisk ikke. De varierer mer i kvalitet. På den annen side, noen av de store skolene er imponerende gode.