Gjellerås skole i Skedsmo kommune

Karisveien 18, 2013 SKJETTEN