Sundvollen Oppvekstsenter - Avdeling skole i Hole kommune

Dronningveien 19, 3531 KROKKLEIVA