Skavanger skole i Kongsberg kommune

Dyrgravveien 5, 3617 KONGSBERG