Hov ungdomsskole i Ringerike kommune

Hovsmarkveien 14, 3515 HØNEFOSS