Karasjok grunnskole i Karasjohka Karasjok kommune

Skuvllaluodda, 9730 KARASJOK