Ingeberg skole i Hamar kommune

Lerkevegen 10, 2323 INGEBERG