Østvang Oppvekstsenter - Avdeling skole i Løten kommune