Fauskanger barne- og ungdomsskole i Askøy kommune

Fauskanger, 5314 KJERRGARDEN