Rubbestadneset skule i Bømlo kommune

5420 RUBBESTADNESET