Hordvik skole i Bergen kommune

MIDTRE PRESTAVEGEN 18, 5108 HORDVIK