Møhlenpris skole i Bergen kommune

Thormøhlens gate 25, 5006 BERGEN