Ulveset skule i Fjell kommune

Møvikvegen 39, 5357 FJELL