Samnanger barneskule i Samnanger kommune

Nesjavegen 17, 5650 TYSSE