Palmafossen skule i Voss kommune

Tjukkebygdvegen 29, 5700 VOSS