Sundve skule i Voss kommune

Vossestrandvegen 714, 5713 VOSSESTRAND