Vevang Oppvekstsenter - Avdeling skole i Eide kommune