Angvik skole i Gjemnes kommune

Angvik, 6636 ANGVIK