Romsdal ungdomsskole i MOLDE kommune

Ingebriktvegen 11, 6411 MOLDE