Skjevik barne- og ungdomsskole i MOLDE kommune

Høglivegen 6-8, 6450 HJELSET