Løykja skole i Sunndal kommune

Torskevegen 4, 6612 GRØA