Kjøpsvik skole i Tysfjord kommune

Hovedveien 31, 8590 KJØPSVIK