Blomhaug skole i Gjøvik kommune

Skolevegen 9, 2827 HUNNDALEN