Vardal ungdomsskole i Gjøvik kommune

Skolevegen 8, 2827 HUNNDALEN