Vindingstad skole i Gjøvik kommune

VINDINGSTADBAKKEN 15, 2816 GJØVIK