Jevnaker skole i Jevnaker kommune

Skolevegen 20, 3520 JEVNAKER