Smestad skole i Oslo kommune

Konventveien 27, 0377 OSLO