Avaldsnes skole i Karmøy kommune

Kong Augvalds veg 27, 4262 AVALDSNES