Grødem skole i Randaberg kommune

Fjordsolveien 8, 4070 RANDABERG