Gausel skole i Stavanger kommune

GAUSELBAKKEN 103, 4032 STAVANGER