Gautesete skole i Stavanger kommune

Heddeveien 143, 4034 STAVANGER