Godeset skole i Stavanger kommune

Folkvangveien 50, 4034 STAVANGER