Kampen skole i Stavanger kommune

Kampensgata 33, 4024 STAVANGER