Kannik skole i Stavanger kommune

St. Svithuns gate 40, 4009 STAVANGER