Kristianslyst skole i Stavanger kommune

Skolevollen 17, 4017 STAVANGER