Lunde skole i Stavanger kommune

Lerkeskogen 1, 4085 HUNDVÅG