Tjensvoll skole i Stavanger kommune

Tjensvollveien 54, 4021 STAVANGER