Frakkagjerd ungdomsskole i Tysvær kommune

Frakkagjerdvegen 12, 5563 FØRRESFJORDEN