Skjold skule i Vindafjord kommune

Vikaneset, 5574 SKJOLD