Vågen skule i Vindafjord kommune

Vågshagen, 5582 ØLENSVÅG