Flatene skule i Førde kommune

FLATENE 50, 6800 FØRDE