Leikanger barneskule i Leikanger kommune

Holevegen 15, 6863 LEIKANGER