Herre skole i Bamble i Bamble kommune

RAFNESVEIEN 3, 3965 HERRE