Gibostad barne- og ungdomsskole i Lenvik kommune

Skolebakken 28, 9372 GIBOSTAD