Lenangen barne- og ungdomsskole i Lyngen kommune

SØR-LENANGEN, 9064 SVENSBY