Skjervøy barneskole i Skjervøy kommune

Skoleveien 26, 9180 SKJERVØY